Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rohmat, hidayah, dan Inayahnya kepada kita semua sehingga kita. Salam Sholawat kita haturkan kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW semoga safaat di berikan kepada kita di Akhir nanti.

Semua Umat Islam pada saat ini begitu gembira telah memasuki akhir dari bulan romadhon, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang, dan tentu bulan yang penuh dengan barokah.